Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

7. Danernes land - skyggen af de første konger

Landsbyen Gudme på Fyn var et magtcentrum fra 3. til 6. årh. Gudme betyder muligvis "Gudernes hjem". I flere hundrede år styrede en høvdingeslægt handel, håndværk og religion. Familien boede i en hal, der var 47 meter lang og 9 meter bred. Landsbyen var den største i Norden med mere end 50 gårde. På nogle af gårdene arbejdede guld- og sølvsmede samt bronzestøbere. De fik beskyttelse af høvdingeslægtens mænd. Høvdingen afholdt fester til ære for guderne, og han ofrede gaver i moserne.

Ved kysten 7 km. Fra Gudme lå handelspladsen Lundeborg. Skibe med kostbare varer fra Romerriget lagde til her. Om sommeren blev der handlet på markedet. Glas, romersk keramik og bronzer blev bragt til høvdingen i Gudme. Høvdingen og hans krigere sørgede for at det var fredeligt og sikkert at komme på markedspladsen og handle. I området omkring Gudme har vi fundet de største guldskatte fra jernalderen.

På Bornholm var der et sted, som kaldes Sorte Muld. På denne handelsplads har vi også fundet mange kostbare genstande.

Høvdingene i Gudme og ved Sorte Muld havde lært meget af romerne, om hvordan man skulle styre et område.

I udstillingen kan du se de store guldskatte fra Gudme på Fyn og Sorte Muld på Bornholm. Du kan også se nogle af de genstande, som kom fra Romerriget.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits