Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

6. Sejrens triumf - krigen og ofringerne

Sejrens triumf i romerriget
Når en romersk hær havde sejret i et stort slag rejste kejseren en søjle eller en triumfbue med billeder, som viste noget om krigen og det bytte den romerske hær havde taget.

Sejrens triumf her i landet
I 30 danske moser har vi fundet mere end 40000 oldsager samt både, som fortæller om krig og kamp. En germansk hær ødelagde og ofrede den overvundne hærs redskaber og våben efter sejren. De fleste krigsbytte ofre stammer fra 2. årh. til 5. årh. e. Kr.

Arkæologen Conrad Engelhardt startede i 1859 med at grave i Nydam mose i Sønderjylland. Han fandt mange våben og resterne af 3 både. De 3 både stammede fra hver sin ofring. En egebåd med våbenudstyr blev ofret omkring år 200 , en fyrrebåd blev nedlagt omkring år 300. Den 23 meter lange egebåd blev ofret omkring år 350.Den kan du se i Palægården. Der har været flere våbenofringer i Nydam mose, men vi har ikke fundet flere både der. Nationalmuseet gravede 15000 nye genstande frem i 1990 erne.

I Vimose på Fyn har vi fundet spor efter mindst 3 ofringer fra store hære. I Vimose fandt vi mange våben, som stammer fra Romerriget, f.eks. ringgrebssværd fra det østromerske område. Sværdklinger med romerske stempler og masseproducerede sværdskedebeslag fortæller os, at mange soldater havde været i den romersk hær.
Soldaternes personlige udstyr kunne fortælle os, at de besejrede soldater nok stammede fra det nuværende Tyskland.

Der er foretaget et udvalg blandt de 20.000 genstande, der er ofret i Nydam mose og Vimose, og dem kan du se i udstillingen.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits