Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

5. Hæren - krigere og soldater

Den romerske hær
Den romerske hær var sejrrig, fordi den var bedre organiseret og bedre trænet end nogen anden hær i jernalderen. Hæren bestod af enheder, som blev kaldt legioner. En legion bestod af ca. 5.500 mand. Hver legion havde sit eget navn og nummer. Der var omkring 30 legioner, som lå langs Romerrigets grænser.
En legion kunne klare sig selv. Den havde det mandskab den behøvede til at bygge forter og udkæmpe slag. Der var en hærfører, officerer, almindelige soldater og folk med specielle job som håndværkere, ingeniører og læger.
En romersk soldat var professionel. Han gjorde tjeneste i legionen i 25 år, og han fik sin løn af den romerske stat.. Han kunne starte i hæren, når han var 18 år gammel. Soldaten boede i kasernen eller på et fort med sine soldaterkammerater. Menige soldater havde uniformer. Deres våben var spyd, sværd, daggert og skjold. Legionerne havde hjælpetropper, som bestod af soldater fra andre lande. Deres uniformer og udstyr så anderledes ud end de romerske soldaters.

Den germanske hær
I den ældste del af jernalderen bestod hæren af krigere med forskelligt udstyr, som de selv medbragte, når de skulle i krig. Senere kom hærene til at bestå af soldater, som havde ens våben og uniformer, ligesom i den romerske hær. Vi kan forestille os at høvdingene sørgede for at udruste soldaterne og træne hæren. Menige soldater havde våben af jern, mens officererne havde sværdbælter og hesteseletøj med bronzebeslag. Han bar en ringbrynje med 20.000 ringe.
Kampteknikken ændrede sig gennem hele jernalderen. Derfor skiftede soldaterne udstyr. I den ældste jernalder var sværdene enæggede og i løbet af det 2. årh. fik soldaterne tveæggede sværd.
Når en fjendtlig hær var overvundet, ofrede sejrherrerne ofte den slagne hærs våben og udstyr i en mose, som tak for sejren. Mange af disse krigsbytteofre er blevet fundet i danske moser .
I nogle af moserne har vi også fundet store både, som krigerne kom sejlende i .
De våben som blev ofret til guderne blev ødelagt, inden de blev lagt ned i moserne.
Der var mange krige i jernalderen . Her i landet blev der ofret udstyr fra hære på 1000 mand. Hærene kom fra Sydnorge, Vestsverige, Østersøområdet og Nordtyskland. Om kampene har stået her i landet eller i andre lande fortæller offerfundene ikke noget om.

I udstillingen kan du se germanske våben og hesteudstyr, men du kan også se soldaternes kamme, smykker, knive og spillebrikker. Flotte romerske våben blev også lagt ned i moserne sammen med håndværkernes værktøj og lægernes knive pincetter og nåle. Fra Thorsbjergmose kan du se en officers udstyr, hvor hans hjelm var lavet i sølv.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits