Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

4. Nye magthavere, 3.-4. årh. e.Kr.

I denne tid blev magten samlet hos få høvdinge. I Himlingøje, syd for Køge, boede en af de mægtigste høvdingslægter i hele Skandinavien i det 3. og 4. årh. e.Kr. En af deres gravpladser med 20 grave har vi udgravet. Gravgaverne var tunge smykker i guld og mange romerske genstande i bronze og glas. De kostbare genstande fortæller os, at høvdingene havde mange forbindelser til Romerriget og russiske krigere. Høvdingene i Himlingøje blev rige, fordi de handlede med romerne. De leverede rav, som romerne brugte til at lave smykker af. Varerne man fik herop kom fra de romerske provinser omkring de tyske byer Køln og Trier.

Fra Himlingøje blev de romerske glas og bronzeting sendt videre til høvdinge, der boede langt oppe i Norge og Sverige. De blev også solgt til andre danske høvdinge. De bedste sager gemte høvdingene fra Himlingøje til sig selv. Dem fik de med sig i graven , når de døde. Høvdingene og deres mænd kan have været lejesoldater i de romerske legioner. De kan have deltaget i krige langt væk fra Sjælland.

I denne periode lærte man meget af kontakten med romerne. De nordiske guder, Odin, Thor, Tyr og Freja dukker op. De minder meget om de romerske og græske guder. Runeskriften kan være en slags kopier af de bogstaver, romerne brugte.

I udstillingen kan du se den rigeste grav fra Himlingøje. I den lå en ca. 40 år gammel dame. Hun havde meget fine guldsmykker, flotte bronzeting og glas med på rejsen til de dødes rige. På et stort sølvsmykke er der en indskrift med runer. I munden havde hun et lille stykke guld, som kunne bruges til at betale til færgemanden, som skulle sejle hende til dødsriget. En anden af gravene indeholdt en ung mand, som var død langt væk fra Himlingøje. Hans slægt krævede, at han skulle transporteres hjem og begraves på gravpladsen. Den døde blev skåret i stykker og blev så bragt hjem. Da denne høvding skulle begraves, kunne man ikke finde ud af at sætte kropsdelene rigtigt sammen, så da graven blev udgravet, lå knoglerne hulter til bulter.

Du kan også se gravgaver fra fornemme begravelser i Norge, Sverige, Tyskland og andre steder i Danmark. Disse høvdinge kan have haft kontakt med familier i Himlingøje på Sjælland.

Læg mærke til runeindskrifterne på kammen, æsken, smykkerne og våben.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits