Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

3. Den romerske udfordring, 1.-2. årh. e.Kr.

Romerriget
For 2300 år sidenopbyggede det romerske folk et imperium. Det strakte sig fra England i nord til Ægypten i syd. I dette store område boede mange forskellige folk. Der var keltere, grækere, gallere og mange andre. Romerne byggede byer og veje udover hele riget. I de erobrede områder lærte folk at leve som romere. De gik i romersk tøj, dyrkede de romerske guder og talte det romerske sprog, som var latin. Nogle lærte at læse i de bøger , der blev skrevet dengang. Og de mennesker, som før havde levet i landsbyer begyndte at bo i byer.
I Rom boede 1. million mennesker. Byen var fuld af huse i flere etager. Der var også mange templer, teatre, badeanstalter og sportspladser. Romerne var i stand til at erobre og forsvare det store rige, fordi den romerske hær dengang var den bedste i verden.

Danmark
I tiden efter Kristi fødsel boede folk i Danmark og Nordtyskland i landsbyer med op til 20 gårde. Romerne kaldte området Barbaricum, og folkene for Germanere. I Danmark var der i den tid fornemme og stærke høvdinge, som styrede store landområder. Der var mange uroligheder, og der var ofte fejder mellem høvdingeslægterne. Nogle steder byggede man også volde og graver her i landet.

Slaget ved Kalkriese i Tyskland
I år 9 e. Kr. blev den romerske hær slået af germanske stammer i Nordtyskland ved Kalkriese. 3 romerske legioner på omkring 20.000 soldater blev udslettet. Den romerske kejser trak resten af sine soldater tilbage til floden Rhinen. Langs den byggede han en mur med mange forter, som han brugte som forsvar mod germanerne. Kejseren kontaktede høvdingene i Barbaricum, og han lavede aftaler med dem. Han gav dem fornemme gaver, som de danske og nordtyske høvdinge fik med i graven, når de døde.

I udstillingen kan du se en statue af den romerske kejser Augustus, som regerede fra 27. f. Kr. til 14. e. Kr. Den romerske forfatter Tacitus skrev for 1900 år siden bogen Germania. Den handler om landet og folkene mod nord. Den kan du også se en kopi af. For 1900 år siden tegnede Ptolomaios et kort. Det kunne man bruge, hvis man skulle sejle fra Rhinen i Tyskland til floden Vistula i Polen i jernalderen. Du kan se romersk krigsudstyr og fund fra det store slag ved Kalkriese . Du kan også se de danske høvdingegrave med fornemme romerske genstande, særlig skal du lægge mærke til Hobygraven på Lolland . Den indeholdt de to kendte sølvbægre og fornemme smykker i guld og sølv.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits