Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

2. Krigerne fra Hjortspring

Jernalderen var en urolig tid, hvor de små høvdingedømmer ofte kæmpede mod hinanden. Efter en krig ofrede den sejrende høvding fjendens våben og både til guderne.
I den ældste jernalder sørgede krigerne selv for deres våben. Når de drog i kamp bestod deres udrustning af kastespyd, lanser og skjolde af træ. Nogle havde sværd og ringbrynje.
Hjortspringfundet er det ældst kendt våbenofferfund. Det blev udgravet i 1921 –22 på Als. Vi fandt en krigskano med stævn i begge ender, som var 19 meter lang. Båden har kunnet bære 22-24 mand med våben og andet udstyr. I mosen fandt vi våben til 60 til 80 mand, samt en hund og en hest. Hjortspringfundet er 2300 år gammelt. Det fortæller os, at der har været en konflikt mellem stammer i Sydjylland og Nordtyskland.

I udstillingen kan du se båden og våbenudstyr fra Hjortspring mose. På et kranium kan du se, at manden blev slået ihjel med et spyd.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits