Lærerorientering til SEJRENS TRIUMF

1. Offermoserne - porten til den anden verden

Det første afsnit handler om nedlægningen af våben og andre genstande, som har en meget lang tradition i Danmark. De ældste, systematiske nedlægninger / ofringer finder sted allerede i yngre stenalder, hvor pragtgenstande som flintøkser blev nedlagt. Gennem 4500 år fungerede moserne som et vigtigt bindeled mellem den profane og sakrale verden. Dette har givet os et enestående arkæologisk fundmateriale til belysning af de skiftende offertraditioner i løbet af oldtiden. Billedet af den lange, tidsmæssige kontinuitet er vigtig at have i tankerne ved jernalderens krigsbytteofre.

Offernedlægningerne var dels gaver til guderne, dels vidner de om et ressourceforbrug af store dimensioner. Tidsmæssigt og økonomisk repræsenterer genstande store materielle formuer, som ved ofringen blev trukket ud af cirkulation. De vidner om et overskud, som sandsynligvis lå i hænderne på ledende personer og samfundsgrupper. Det store ressourceforbrug var en manifestation af deres fremtrædende position, og bidrog til at opretholde den.

I udstillingen kan du se økser og lerkar fra stenalderen, samt lurer, guldskåle, smykker og våben fra bronzealderen. Fra jernalderen vises Huldremosekvinden, som er et moselig. En kranieskal med med hår på, som er sat op i en særlig frisure, der kaldes en sveberknude.. Træfiguren fra Rude Eskildstrup er nok en gudefigur, som måske er Odin. Den fornemste offergave er det store sølvkar fra Gundestrup mose i Jylland.


Indl. · Menu · Tema: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Download undervisningsmateriale · Kredits