Guderne Støbeform. Tors hammer, Mjølner og et kristent kors foran støbeform i klæbersten fra vikingetiden.