Lille guldstykke fra jernalderpladsen Sorte Muld på Bornholm, som viser en mand med et skib under armen.Det kan være guden Frej med båden Skidbladner.