Figuren fra vikingetiden tolkes som frugtbarhedsguden Frej. Den er fundet ved Rallinge i Sverige.