Tømrerfamiliens samlede forbrug i 1898
omregnet til “nutidskroner”.
kr.
kr.
Mad
Kød og fisk 18270
Mælk, fisk, ost, fedt og margarine 18444
Brød 8120
Mel og gryn 580
Kartofler, frugt og grønt 2552
Rosiner, sukker, chokolade, kaffe og te 7424
Øl 3596
Brændevin 174
Tobak og cigarer 0
Andet 15718
75226
Påklædning
Tøj 18386
Sko 7714
25100
Bolig
Husleje
17458
Kul, koks, brænde og tørv (varme/madlavning) 2784
Petroleum (til lys) 2088
22330
Vask/vedligeholdelse
Tøjvask 1914
Vedligeholdelse af møbler og køb af ting til hjemmet 1102
3016
Læge/sygekasse
Læge og medicin 464
Bidrag til sygekasse 1160
1624
Foreninger/undervisning
Fagforening 1334
Andre foreninger 58
Børnenes undervisning 2610
4002
Fritid/fornøjelser
Bøger og aviser 638
Fornøjelser
(udflugter osv.)
1160
Andet 3016
4814
Skat/lån
Skat 522
Afbetaling af lån 1566
2088
I alt 140012