Tømrerfamiliens samlede forbrug i 1898
kr.
kr.
Mad
Kød og fisk 315
Mælk, fisk, ost, fedt og margarine 318
Brød 140
Mel og gryn 10
Kartofler, frugt og grønt 44
Rosiner, sukker, chokolade, kaffe og te 128
Øl 62
Brændevin 3
Tobak og cigarer 0
Andet 271
1297
Påklædning
Tøj 317
Sko 133
450
Bolig
Husleje
301
Kul, koks, brænde og tørv (varme/madlavning) 48
Petroleum (til lys)
385
Vask/vedligeholdelse
Tøjvask 33
Vedligeholdelse af møbler og køb af ting til hjemmet 19
52
Læge/sygekasse
Læge og medicin 8
Bidrag til sygekasse 20
28
Foreninger/undervisning
Fagforening 23
Andre foreninger 1
Børnenes undervisning 45
69
Fritid/fornøjelser
Bøger og aviser 11
Fornøjelser
(udflugter osv.)
20
Andet 52
83
Skat/lån
Skat 9
Afbetaling af lån 27
36
I alt 2414