Lønoversigt 1898 omregnet til “nutidskroner”

Hvor meget tjente en arbejder for ca. 100 år siden?

Der var stor forskel mellem mænds og kvinders løn. Mænd tjente over dobbelt så meget som kvinder. Og de faglærte arbejdere – det vil sige tømrere, smede, bagere osv. – tjente mere end dem, som ikke havde en uddannelse.

Lærlinge, som var i gang med at lære et fag, tjente endnu mindre, mens børn fik den dårligste løn.

Her kan du se, hvad arbejderne tjente i 1898 i gennemsnit:

Dagløn Ugeløn Årsløn

Svende (faglærte):

Arbejdsmænd (ufaglærte):

Kvinder:

Lærlinge:


222,72 kr.

176,90 kr.

96,86 kr.

54,52 kr.


1336,32 kr.

1061,40 kr.

581,16 kr.

327,12 kr.


ca. 66700 kr.

ca.  53070 kr.

ca.  29000 kr.

ca.  16240 kr.