Lønoversigt 1898

Hvor meget tjente en arbejder for ca. 100 år siden?

Der var stor forskel mellem mænds og kvinders løn. Mænd tjente over dobbelt så meget som kvinder. Og de faglærte arbejdere – det vil sige tømrere, smede, bagere osv. tjente mere end dem – som ikke havde en uddannelses.

Lærlinge, som var i gang med at lære et fag, tjente endnu mindre, mens børn fik den dårligste løn.

Her kan du se, hvad arbejderne tjente i 1898 i gennemsnit:

Dagløn Ugeløn Årsløn

Svende (faglærte):

Arbejdsmænd (ufaglærte):

Kvinder:

Lærlinge:


3,84 kr.

3.05 kr.

1,67 kr.

0,94 kr.


23,04 kr.

18,30 kr.

10.02 kr.

5,64 kr.


ca. 1150 kr.

ca.  915 kr.

ca.  500 kr.

ca.  280 kr.