Arbejderfamiliens samlede forbrug i 1898
omregnet til “nutidskroner”.
kr.
kr.
Mad
Kød og fisk 10440
Mælk, fisk, ost, fedt og margarine 8120
Brød 8932
Mel og gryn 1218
Kartofler, frugt og grønt 3248
Rosiner, sukker, chokolade, kaffe og te 4756
Øl 4698
Brændevin 0
Tobak og cigarer 580
Andet 464
44138
Påklædning
Tøj 5046
Sko 1450
6496
Bolig
Husleje
8932
Kul, koks, brænde og tørv (varme/madlavning) 4292
Petroleum (til lys) 1508
14732
Vask/vedligeholdelse
Tøjvask 1740
Vedligeholdelse af møbler og køb af ting til hjemmet 986
2726
Læge/sygekasse
Læge og medicin 174
Bidrag til sygekasse 2204
2378
Foreninger/undervisning
Fagforening 290
Andre foreninger 638
Børnenes undervisning 0
928
Fritid/fornøjelser
Bøger og aviser 870
Fornøjelser
(udflugter osv.)
116
Andet 928
1914
Skat/lån
Skat 406
Afbetaling af lån 696
986
I alt 74414