Tømrerfamiliens samlede forbrug i 1898
kr.
kr.
Mad
Kød og fisk 180
Mælk, fisk, ost, fedt og margarine 170
Brød 154
Mel og gryn 21
Kartofler, frugt og grønt 56
Rosiner, sukker, chokolade, kaffe og te 82
Øl 81
Brændevin 0
Tobak og cigarer 10
Andet 8
761
Påklædning
Tøj 87
Sko 25
112
Bolig
Husleje
154
Kul, koks, brænde og tørv (varme/madlavning) 74
Petroleum (til lys) 26
254
Vask/vedligeholdelse
Tøjvask 30
Vedligeholdelse af møbler og køb af ting til hjemmet 17
47
Læge/sygekasse
Læge og medicin 3
Bidrag til sygekasse 38
41
Foreninger/undervisning
Fagforening 5
Andre foreninger 11
Børnenes undervisning 0
16
Fritid/fornøjelser
Bøger og aviser 15
Fornøjelser
(udflugter osv.)
2
Andet 16
33
Skat/lån
Skat 7
Afbetaling af lån 12
17
I alt 1283